d'atelier - architektonické studio  ing.arch.Vít Janečka   autorizovaný architekt ČKA 03 280   Říjnová 25/591   182 00 Praha 8   m: +420 603 761 981  e: janeckav@d-atelier.cz   ©veetja2014
p r o f i l
p o r t f o l i o
komplexní architektonické služby:
zpracování projektové dokumentace
všech stup
ňů,
návrhy interiérů, rekonstrukcí, novostaveb,
zajišt
ění projednání a schválení, dokumentace orgány státní zprávy, zajištění kolaudací, realizace - dodávek stavebních prací a interiéru,
poradenství
home